06 – 386 834 03 info@salonskinboutique.nl

Privacyverklaring

Skin Boutique Beauty Clinic gevestigd aan Hertog karellaan 136, 4001 KR Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Skin Boutique Beauty Clinic

www.salonskinboutique.nl

Hertog kapelaan 136

4001 KR Tiel

06 – 386 834 03

Dilber Hazer is de Functionaris Gegevensbescherming van Skin Boutique Beauty Clinic. Hij/zij is te bereiken via info@salonskinboutique.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skin Boutique Beauty Clinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Skin Boutique Beauty Clinic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Skin Boutique Beauty Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Skin Boutique Beauty Clinic neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skin Boutique Beauty Clinic ) tussen zit. Skin Boutique Beauty Clinic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Skin Boutique Beauty Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Skin Boutique Beauty Clinic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google en gevestigd in de Verenigde Staten. Omdat zij gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield, mogen persoonsgegevens met hen gedeeld worden. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om een duidelijk beeld van de website te geven. Onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen we bijvoorbeeld eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker. Gegevens in Google Analytics ouder dan 14 maanden worden in de daaropvolgende maand verwijderd door Google Analytics.

Google Analytics Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Uw persoonsgegevens worden dus niet onthouden, maar uw handelingen op de website.

Conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics d.d. 6 maart 2018) is het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, is de functie ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

De meeste browsers zijn standaard uitgerust om cookies te accepteren, maar u kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en/ of andere websites niet correct functioneren indien cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skin Boutique Beauty Clinic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salonskinboutique.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Skin Boutique Beauty Clinic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skin Boutique Beauty Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salonskinboutique.nl

SKIN BOUTIQUE BEAUTY CLINIC

 

Hertog karellaan 136

4001 KR Tiel

06 - 386 834 03

info@salonskinboutique.nl

KVK: 64623610

OPENINGSTIJDEN:

 

Maandag:         Gesloten

Dinsdag:           10.00 - 15.00 uur

Woensdag:       10.00 - 19.00 uur

Donderdag:      10.00 - 20.00 uur

Vrijdag:              10.00 - 18.00 uur

Zaterdag:          10.00 - 14.00 uur

Zondag:            Gesloten